Melioracijos technika

18

Grioviakasė, traukiama trijų vikšrinių traktorių. Ja buvo kasami atviri melioracijos grioviai. Šis įrenginys buvo naudojamas iki drenažinės nusausinimo sistemos įdiegimo.

34

Plūgai skirti durpynams arti. Dažnai buvo naudojami likviduojant kaimo sodybų likučius. Jie tempiami dviejų vikšrinių traktorių S-80.