Spauda ir knygos

6

Pirmojo lietuviško laikraščio „Varpas“, kurį leido Vincas Kudirka, 1897 m. sausio – vasario numeris.

7

Laikraščio „Viltis“ 1909 m. birželio mėnesio numeris. Tuo metu Antanas Smetona buvo Vilniaus Universiteto docentas ir užsiėmė šio laikraščio leidyba.

8

1925 m. lenkų kalba išleistas šventasis raštas paveikslais. Knygos pradžioje yra Romo katalikų bažnyčios hierarchų suderinimo parašai.

9

1900 m. Peterburge (Rusija) išleistos Žemės ūkio enciklopedijos I tomas. Rusų kalba.

10

Vokietijoje išleistos Technikos enciklopedijos V tomas. Vokiečių kalba.

11

1932 m. Tilžėje (dabar Sovetskas, Rusijos Federacijos Kaliningrado sritis) išleistas Vydūno veikalas apie Vokiečių ir Lietuvių santykius per 700 metų. Vokiečių kalba.

12

1844 m. Mintaujoje (Latvija) išleistas Naujasis Testamentas. Lietuvių kalba.

13

Žydų talmudas, išgelbėtas iš 1941 m. liepos mėn. sugriautos Jurbarko sinagogos, kurioje buvo sudegintos visos toros. Lietuvių vaikas pribėgęs prie laužo pačiupo šią knygą iš jo ir pabėgo nuo vokiečių kareivių.

14

1887 m. Priekulėje (Šilutės r.) spausdinta maldaknygė. Tuo metu tokias spausdino daugelyje Mažosios Lietuvos kaimų.

15

Koranas, XX a. pradžioje išverstas į rusų kalbą rusų mokslininko arabisto I. Kračkovskio. Musulmonai korano vertimų nepripažįsta, nes, jų manymu, jie turi būti tik arabų kalba.

16

1863 m. sukilimo metu Vilniuje išleista Motiejaus Valančiaus maldaknygė. Lietuvių kalba buvo uždrausta 1864 m.

17

XX a. pradžioje iš Karaliaučiaus krašto (dabar Rusijos Federacijos Kaliningrado sritis) knygnešių nešti laikraščiai.

18

Šventasis raštas, rašytas senąja bažnytine rusų kalba (jam apie 400 metų). Rašytas ranka, molio pagalba.